Enligt bostadssajten Huslån.com byggs det som aldrig förr och nya bostadsområden poppar upp runt om i landet. I och med det ökade antalet bostadsområden ökar också matbehoven. Nu är det öppet mål för nya restauranger att etablera sig.

Tidigare har restaurangverksamheter inneburit nödvändigt ont och råttor men idag hyllas restaurangverksamheterna av fastighetsägarna och hyresvärdarna.

Restaurangerna avgörande för att nå rätt målgrupp

I byggandet av nya bostadsområden i hela landet har restaurangen kommit att bli en avgörande faktor för att nå rätt målgrupp. Genom att välja ”de rätta” restaurangerna till de nya boendekomplexen kan rätt människor söka sig dit för att köpa eller hyra en bostad.

I en intervju med SvD berättar Rudolf Antoni, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna, att restaurangerna är viktiga, både när det kommer till att ge liv åt bostadsområdena och i form av hyresintäkter.

Finns samband med matkulturens identitetsskapande

Matkulturen har senaste åren fått en allt mer betydande roll när det kommer till människans identitetsskapande. Även om det innebär en del krångel vid överlåtande av yta till restaurangverksamhet i form av speciella vatten- och avloppsinstallationer och godkännande från myndigheter, så menar fastighetsägarna och hyresvärdarna att det ändå är värt det.

Restaurangerna vinner mark över handeln som idag är kopplad till e-handeln i högre utsträckning.

Nya bostadsområden ska bli centrum för upplevelser

I och med det höga antalet bostadsbyggen i landet vill fastighetsägarna och hyresvärdarna ta sig bort från handelscentrerade stadsdelar och istället göra de bostadsområdena mer fokuserade på upplevelser.

Bostadsutvecklare är mer positiva till etablerandet av nya och fler restauranger. Enkätundersökningar visar också att de som letar efter en bostadsrätt att köpa gärna ser att det finns tillgång till en eller flera restauranger i bostadshuset.

Per Gunne, vice vd för Stureplansgruppen, menar att fastighetsägarna har en helt utbytt syn på restaurangerna och att de gärna kontaktar restaurangägare i hopp om att de ska vilja öppna upp nya restauranger i de nya bostadsområdena.